Midsund 礼拜时间

NO / Møre og Romsdal / Midsund

Midsund 朝拜方向

N E S W

Midsund 朝拜方向

指南针方向: 135.5°
Midsund, Møre og Romsdal 朝拜方向: 指南针方向: 135.5° 真实方向: 135.9° 地磁偏角: -0.3°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Midsund

Midsundbukta 礼拜时间
Midsund 礼拜时间
Bukthaugen 礼拜时间
Flekkberga 礼拜时间
Indre Midsund 礼拜时间
Midsundhornet 礼拜时间
Ytre Midsund 礼拜时间
Stuttneset 礼拜时间
Midsundholmen 礼拜时间
Heimstevika 礼拜时间
Geitapina 礼拜时间
Innerneset 礼拜时间
Osphammaren 礼拜时间
Akslahornet 礼拜时间
Bødalen, (Bodalen) 礼拜时间
Ramberget 礼拜时间
Breskarhaugen 礼拜时间
Selvika 礼拜时间
Trollhesten 礼拜时间
Midsundvatnet 礼拜时间
Storflua 礼拜时间
Mjelkeneset 礼拜时间
Leirvikholmen 礼拜时间
Selvikhaugen 礼拜时间
Korsvikmyra 礼拜时间
Korsvikberga 礼拜时间
Kviteberget 礼拜时间
Korsvika 礼拜时间
Litleselvika 礼拜时间
Geitvikberga 礼拜时间
Årnesberga, (Arnesberga) 礼拜时间
Seterhaugen 礼拜时间
Juvika 礼拜时间
Høgsetmyran, (Hogsetmyran) 礼拜时间
Hellaren 礼拜时间
Juvikneset 礼拜时间
Ørnekula, (Ornekula) 礼拜时间
Juvikmyran 礼拜时间
Årnesklubben, (Arnesklubben) 礼拜时间
Galtenesbukta 礼拜时间
Digergubben 礼拜时间
Ormehaugen 礼拜时间
Bolthaugen 礼拜时间
Juvikberga 礼拜时间
Galteneset 礼拜时间
Junkerelva 礼拜时间
Bløbukta, (Blobukta) 礼拜时间
Fetaholmen 礼拜时间
Kristofferberget 礼拜时间
Mildrihaugen 礼拜时间
Langåkermyra, (Langakermyra) 礼拜时间
Fetabukta 礼拜时间
Flogan 礼拜时间
Digergubbvatnet 礼拜时间
Sivertdammen 礼拜时间
Kjerringryggen 礼拜时间
Flathaugen 礼拜时间
Jørholman, (Jorholman) 礼拜时间
Kariberget 礼拜时间
Bløfeta, (Blofeta) 礼拜时间
Bløfloga, (Blofloga) 礼拜时间
Nygårdsvika, (Nygardsvika) 礼拜时间
Kløvnakken, (Klovnakken) 礼拜时间
Klausethornet 礼拜时间
Krabbevikneset 礼拜时间
Havredalen 礼拜时间
Jakophammaren 礼拜时间
Uraberget 礼拜时间
Akslaholmane 礼拜时间
Fetaelva 礼拜时间
Korgarhaugen 礼拜时间
Akslabukta 礼拜时间
Sjøvika, (Sjovika) 礼拜时间
Blåhammaren, (Blahammaren) 礼拜时间
Akselvoll 礼拜时间
Holehaugen 礼拜时间
Svorahaugen 礼拜时间
Bløelva, (Bloelva) 礼拜时间
Grønlimyra, (Gronlimyra) 礼拜时间
Sjøvikhammaren, (Sjovikhammaren) 礼拜时间
Storvikneset 礼拜时间
Midsund 礼拜时间
Blåbærskaret, (Blabaerskaret) 礼拜时间
Skjeret 礼拜时间
Bjørnaremsbukta, (Bjornaremsbukta) 礼拜时间
Bløkallen, (Blokallen) 礼拜时间
Svartevatnet 礼拜时间
Midthaugen 礼拜时间
Vasshaugen 礼拜时间
Svorabekken 礼拜时间
Tennholmen 礼拜时间
Notaholmen 礼拜时间
Ordalen 礼拜时间
Klauset 礼拜时间
Breidalen 礼拜时间
Nøsahammaren, (Nosahammaren) 礼拜时间
Ytstemyra 礼拜时间
Kremmarberget 礼拜时间
Nonsfjellet 礼拜时间
Kyrkjeelva 礼拜时间