Hareid 礼拜时间

NO / Møre og Romsdal / Hareid

Hareid 朝拜方向

N E S W

Hareid 朝拜方向

指南针方向: 134.9°
Hareid, Møre og Romsdal 朝拜方向: 指南针方向: 134.9° 真实方向: 134.9° 地磁偏角: 0°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Hareid

Hareidsmyrane 礼拜时间
Lomstjørna, (Lomstjorna) 礼拜时间
Hareid 礼拜时间
Gjerdselva 礼拜时间
Flotene 礼拜时间
Holstadelva 礼拜时间
Grimstadmyrane 礼拜时间
Hareidselva 礼拜时间
Kvia 礼拜时间
Elvenes 礼拜时间
Hareidsvika 礼拜时间
Raffelneset 礼拜时间
Hareidsberget 礼拜时间
Grimstadelva 礼拜时间
Kaldholmyrane 礼拜时间
Korsneset 礼拜时间
Tangane 礼拜时间
Håbakknotten, (Habakknotten) 礼拜时间
Furebakkane 礼拜时间
Sveneselva 礼拜时间
Litlehornet 礼拜时间
Stordalen 礼拜时间
Sveneset 礼拜时间
Hesteberget 礼拜时间
Melshornlægdene, (Melshornlaegdene) 礼拜时间
Bigset 礼拜时间
Smådalen, (Smadalen) 礼拜时间
Islendingen 礼拜时间
Melshornet 礼拜时间
Kuggane 礼拜时间
Litle Tørlingehaug, (Litle Torlingehaug) 礼拜时间
Ovranakken 礼拜时间
Feiliskaret 礼拜时间
Tverrmålet, (Tverrmalet) 礼拜时间
Kaldholelva 礼拜时间
Langetonga 礼拜时间
Nonsberget 礼拜时间
Uravika 礼拜时间
Røyset, (Royset) 礼拜时间
Mybærholane, (Mybaerholane) 礼拜时间
Litleneset 礼拜时间
Skarebakknakken 礼拜时间
Ovraneset 礼拜时间
Fossane 礼拜时间
Hjørungavåg, (Hjorungavag) 礼拜时间
Klovneset 礼拜时间
Ovrafludene 礼拜时间
Skarveneset 礼拜时间
Hjørungavågen, (Hjorungavagen) 礼拜时间
Grimstaddalen 礼拜时间
Bigsetbakkane 礼拜时间
Koppevatnet 礼拜时间
Vågslegene, (Vagslegene) 礼拜时间
Steffaneset 礼拜时间
Vasshaugane 礼拜时间
Linja 礼拜时间
Bondebakkane 礼拜时间
Hamnamyrane 礼拜时间
Hovdemyrane 礼拜时间
Gråmyra, (Gramyra) 礼拜时间
Nausane 礼拜时间
Knutenakken 礼拜时间
Skafjellet 礼拜时间
Elvaneset 礼拜时间
Brandal 礼拜时间
Storeberget 礼拜时间
Mola 礼拜时间
Hjørungdalselva, (Hjorungdalselva) 礼拜时间
Leirvågkollen, (Leirvagkollen) 礼拜时间
Årdalshaugen, (Ardalshaugen) 礼拜时间
Hjørdalsvatnet, (Hjordalsvatnet) 礼拜时间
Hjørdalen, (Hjordalen) 礼拜时间
Hjørungnesmyrane, (Hjorungnesmyrane) 礼拜时间
Æda, (AEda) 礼拜时间
Risneset 礼拜时间
Liavåg, (Liavag) 礼拜时间
Furneselva 礼拜时间
Litlemyrneset 礼拜时间
Hareidlandet 礼拜时间
Rise 礼拜时间
Skora 礼拜时间
Ytredalselva 礼拜时间
Furehaugen 礼拜时间
Tørlingehaugane, (Torlingehaugane) 礼拜时间
Lebakkane 礼拜时间
Klubben 礼拜时间
Snipsøyrvatnet, (Snipsoyrvatnet) 礼拜时间
Åsefjellet, (Asefjellet) 礼拜时间
Hjørungdalsmyrane, (Hjorungdalsmyrane) 礼拜时间
Dikebakken 礼拜时间
Høgholneset, (Hogholneset) 礼拜时间
Lågåsen, (Lagasen) 礼拜时间
Djupemyrane 礼拜时间
Korshamn 礼拜时间
Ytredalen 礼拜时间
Riseelva 礼拜时间
Raudeberget 礼拜时间
Saudebønakken, (Saudebonakken) 礼拜时间
Hornet 礼拜时间
Ulsetleitet 礼拜时间