Kabupaten Hulu Sungai Utara 礼拜时间

ID / South Kalimantan / Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara 朝拜方向

N E S W

Kabupaten Hulu Sungai Utara 朝拜方向

指南针方向: 291.5°
Kabupaten Hulu Sungai Utara, South Kalimantan 朝拜方向: 指南针方向: 291.5° 真实方向: 292.6° 地磁偏角: -1.1°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, North Hulu Sungai Regency

Sungainamang 礼拜时间
Danau Bitin 礼拜时间