Wangdue Phodrang Dzongkhag 礼拜时间

BT / Wangdi Phodrang / Wangdue Phodrang Dzongkhag

Wangdue Phodrang Dzongkhag 朝拜方向

N E S W

Wangdue Phodrang Dzongkhag 朝拜方向

指南针方向: 274.1°
Wangdue Phodrang Dzongkhag, Wangdi Phodrang 朝拜方向: 指南针方向: 274.1° 真实方向: 273.9° 地磁偏角: 0.2°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Wangdue Phodrang Dzongkhag, Wangdi Phodrang, Wangdi Phodrang Dzongkhag, Wangdu Phodrang, Wangdue Phodrang, Wangdü Phodrang

Gangtey Gonpa 礼拜时间
Yekho 礼拜时间
Manikyangsa 礼拜时间