Bashkia Tepelenë 礼拜时间

AL / Gjirokastër / Bashkia Tepelenë

Bashkia Tepelenë 朝拜方向

N E S W

Bashkia Tepelenë 朝拜方向

指南针方向: 128.7°
Bashkia Tepelenë, Gjirokastër 朝拜方向: 指南针方向: 128.7° 真实方向: 132.3° 地磁偏角: -3.6°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Bashkia Tepelenë, Bashkia Tepelene

Bencia 礼拜时间
Veliqot 礼拜时间
Oenala 礼拜时间
Tërshnicë, (Tershnice) 礼拜时间
Mali i Trushnicës, (Mali i Trushnices) 礼拜时间
Lekdush 礼拜时间