Wilāyat-e Takhār 礼拜时间

AF / Takhar / Wilāyat-e Takhār

Wilāyat-e Takhār 朝拜方向

N E S W

Wilāyat-e Takhār 朝拜方向

指南针方向: 244.4°
Wilāyat-e Takhār, Takhar 朝拜方向: 指南针方向: 244.4° 真实方向: 247.9° 地磁偏角: -3.4°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Wilāyat-e Takhār, Wilayat-e Takhar, Takhar, Takhār, Talugan, Talukan, Taluqan, Tekhar Province, Velayat-e Takhar, Velāyat-e Takhār

Dasht-e Rōbāh, (Dasht-e Robah) 礼拜时间
Daryā-ye Shōr, (Darya-ye Shor) 礼拜时间
Kīshak Tān, (Kishak Tan) 礼拜时间
Kandakow 礼拜时间
Manţaqah-ye Pul-e Tang, (Mantaqah-ye Pul-e Tang) 礼拜时间