Wilāyat-e Nīmrōz 礼拜时间

AF / Nimroz / Wilāyat-e Nīmrōz

Wilāyat-e Nīmrōz 朝拜方向

N E S W

Wilāyat-e Nīmrōz 朝拜方向

指南针方向: 247.8°
Wilāyat-e Nīmrōz, Nimroz 朝拜方向: 指南针方向: 247.8° 真实方向: 250.2° 地磁偏角: -2.4°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Wilāyat-e Nīmrōz, Wilayat-e Nimroz, Chakansur, Chakhansoor, Chakhnsoor, Chekhansor Province, Chekhansur, Nim Roz, Nimroz, Nimroze, Nimruz, Nīmrōz, Nīmrūz, Seistan, Sistan, Velayat-e Chakhansur, Velayat-e Nimruz, Velāyat-e Chakhānsūr, Velāyat-e Nīmrūz

Shēlah-e Pasqolleh-ye Ebrāhīm, (Shelah-e Pasqolleh-ye Ebrahim) 礼拜时间